23.07.2018

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019


Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia zachęcamy do zapoznania się z pismem Pani Prorektor ds. Studenckich oraz informacjami na stronie MNiSW:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Dodatkowo, na stronie MNiSW dostępne są informacje na temat pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/pomoc-materialna-dla-studentow-w-roku-akademickim-2018-2019.html