16.10.2014

Informacje 2014


16.10.2014 r. - informacja dotycząca wysokości świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2014/2015 oraz trybu postępowania przy staraniu się o stypendium Rektora. Tabela ze średnią ocen jest do wglądu w dziekanacie.

08.10.2014 r. - informacja dotycząca stypendiów Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO. Termin składnia wniosków upływa 31.10.2014 r.

29.09.2014 r. - Informujemy, że z dniem 1 października 2014 wchodzi w życie nowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wraz z załącznikami.

02.06.2014 r. - informacja dotycząca stypendiów fundowanych przez PGNiG. O stypendia mogą ubiegać się studenci Wydziałów: GiG, GGiOŚ, GGiIŚ, WNiG, EiP.

10.06.2014 r. - W dniu 10 czerwca komisja w składzie Prorektor ds. Studenckich prof. Anna Siwik, prof. Bronisław Barchański, prof. Tadeusz Orzechowski przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi studentami naszej Uczelni, którzy aplikowali o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Heleny i Tadeusza Zielińskich, działającego przy AGH. W wyniku rozmów 6 studentom (1 z Wydziału IMiR, 3 z Wydziału GGiOŚ, 1 z Wydziału Odlewnictwa, 1 z Wydziału WNiG) przyznano stypendia jednorazowe w łącznej kwocie 15 000zł (2 stypendia po 3 000zł, 2 stypendia po 2 500zł, 2 stypendia po 2 000zł). Uroczyste wręczenie dyplomów uznania odbędzie się w czasie uroczystego posiedzenia Senatu AGH z okazji inauguracji roku akademickiego 2014/2015. Laureatom gratulujemy! Kolejna akcja składania wniosków o stypendium z Funduszu im. Zielińskich już w kwietniu 2015 roku.

17.03.2014 r. - informacja dotycząca świadczeń z Funduszu Stypendialnego Fundacji Pomocy Edukacyjnej Dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu. Więcej informacji i dokumenty do pobrania znajdą Państwo w zakładce "pobieranie". Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2014r.

17.03.2014 r. - informacja dotycząca świadczeń z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Staszica.

03.03.2014 r. - informacja dotycząca świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014