12.06.2019

Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich dot. terminów składania wniosków o stypendia

oraz istotnych informacji organizacyjnych związanych z wnioskowaniem
o świadczenia


Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich dot. terminów składania wniosków o stypendia