Aktualności

18.10.2017

Stypendia rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

Studentów zainteresowanych składaniem wniosków o stypendia rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, prosimy o zapoznanie się z komunikatem Pani Rektor oraz z ustalonymi kryteriami...[więcej]


16.10.2017

Wysokość świadczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

Uprzejmie informujemy, że ustalono wysokości świadczeń finansowanych z dotacji na pomoc materialną w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18. Poniżej w pliku skan komunikatu Pani Rektor:[więcej]


05.10.2017

Zarządzenie Rektora Nr 46/2017 z dnia 2 października br

Ukazało się  nowe Zarządzenie Rektora zmieniające Zarządzenie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 1 września 2016 roku Nr 32/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Link...[więcej]


02.10.2017

Stypendia dla studentów I roku studiów I stopnia

Studenci I roku studiów I stopnia, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych...[więcej]


02.10.2017

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Informacja Pani Rektor dotycząca Stypendiów Rektora dla najlepszych studentów przyznawanych w roku akademickim 2017/18 wraz z zestawieniem obejmującym liczbę stypendiów dla każdego roku, kierunku i trybu studiów oraz minimalnych...[więcej]


25.09.2017

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016r.[więcej]


08.09.2017

Procedura ubiegania się o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus

Od 1 października br. obligatoryjną formą ubiegania się o dofinansowanie wyjazdu w ramach programu ERASMUS jest złożenie wniosku według nowego wzoru.


Wyświetla nowości od 8 do 14 ze wszystkich 31