29.03.2017

Regulamin i wniosek pomocy materialnej przyznawanej przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich24.03.2017

Pismo Prorektora AGH w sprawie stypendium Zielińskich

Od nowego roku akademickiego 2016/2017 stypendia Fundacji będą przyznawane na podstawie nowego regulaminu pomocy materialnej przyznawanej przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich


28.02.2017

Stypendia Rektora dla studentów rozpoczynających drugi stopień w marcu 2017 r.

Stypendia Rektora dla studentów rozpoczynających drugi stopień w marcu 2017 r.


21.02.2017

Świadczenia w semestrze letnim 2016-2017

Informacja Prorektora ds. Studenckich dotycząca przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2016-2017