4.11.2016

Zarządzenie nr 41/2016 Rektora AGH z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego

Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego


25.10.2016

Informacja dotycząca składania wniosków o stypendium Rektora AGH z tytułu osiągnieć naukowych, sportowych i artystycznych


13.10.2016

Wysokość świadczeń finansowanych z dotacji na pomoc materialną w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017


03.10.2016

Stypendium Rektora AGH dla I roku

Informacja o stypendiach Rektora AGH 2016 wraz z tabelą dla każdego roku, kierunku i trybu studiów


21.09.2016

Zgłoszenie kandydatury do stypendium ministra

Nowe rozporządzenie ministra w sprawie kredytów i pożyczek

Procedura w sprawie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia


12.09.2016

Nowe oświadczenia dot. dochodów, ubezpieczenia, ryczałtu i samodzielności

Oświadczenie członka rodziny o dochodach
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

01.09.2016

Pismo Prorektora ds. Studenckich do Prodziekanów ds. Studenckich Wydziałów AGH

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH wraz z załacznikami

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wraz z złącznikami, wprowadzony Zarządzeniem Nr 32/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r.

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6


10.06.2016

Stypendysci Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu wybrani


17.05.2016

Wzór statutu UOD (uczelnianej organizacji doktorantów)

Wzór statutu Koła Naukowego Doktorantów

Wzór statutu UOS (uczelnianej organizacji studenckiej)

Wzór statutu Studenckiego Koła Naukowego


16.03.2016

Zaproszenie na VI ogólnopolskie forum studenckich kół naukowych

Informacja dot. VI ogólnopolskiego forum studenckich kół naukowych

Informacja dotycząca weekendowych bezpłatnych warsztatów i spotkań z praktykami nowych technologii i start-upów


18.02.2016

Informacja dotycząca przyznawania i wypłaty świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016